Talentlinje for alle instrumenter/sang.

For elever med lyst til at bruge fritiden på intensiv musikalsk udvikling.

40 minutters soloundervisning på hovedinstrument og 20 minutters undervisning på bi-instrument (klaver). Herudoverobligatorisk hørelære og sammenspil. Eleven indstilles af læreren til en optagelsesprøve.  Begrænset antal pladser.

 

Talentlinjen omfatter: 

Hovedfag: 40 min. pr. uge, solo

Teori/hørelære: 45 min. pr. uge, holdundervisning (10 uger på en sæson)

Klaver: 20 min. pr. uge, solo

Sammenspil: i musikskolens orkestre

TT Klubben (Torsdags Talent Klubben): Fællesaften for vores talentelever, første torsdag i måneden

Talentlinjesamarbejde: Mulighed for at deltage i fælles fynske musiklørdage med talentelever fra andre fynske musikskoler. Det foregår på Odense Musikskole fordelt på 6 lørdage.

 

OPTAGELSESPRØVE: MANDAG den 2. maj 2021 på Østre Skole. Ved prøven spilles et program af ca. 5 minutters varighed, man prøves i dur & mol samt eftersyngning af fore-spillet/sunget små melodier samt nodelæsning m.m. Din musikskolelærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!.

 

FORVENTNINGER TIL ELEVEN: 

Formålet med talentlinjen er at give talentfulde elever mulighed for intensiv undervisning.
Vi forventer, at eleverne øver sig grundigt hver dag og forbereder sig til bifagene. Eleverne skal påregne mindst en årlig koncert og medvirke i de orkestre og kor, der tilbydes.

 

ÅRLIG Talentlinjekoncert/standpunktsprøve:

Talentlinjen er som udgangspunkt flerårig. Som talentlinjeelev deltager du ved den årlige talentlinjeafslutningskoncert på Kulturøen. Ved koncerten modtager eleven en udtalelse fra læreren om elevens udvikling i det forgangne år. Eleven spiller et program på max. 2,5 minutter pr. elev. Sammenspilshold foretrækkes.

 

Indstilling - tilmelding
Alle talentelever skal indstilles af deres lærer, men du skal selv sørge for at tilmelde dig instrument(er). Musikskolen sørger efterfølgende for at indhente evt. accept fra din lærer.

 

Optagelsesprøve
For at blive optaget på talentlinjen skal du til en prøve mandag den 2. maj 2021, hvor også din lærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!.

 

Undervisere

Musikskolens lærere.

 

 

Undervisningssted

Hørelære - Østre Skole

TT Klub - Østre Skole

 

Pris

Pris pr. mdr. i 9 mdr.: 

■ 911,- kr.

 

 

www.middelfartmusikskole.dk

Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup
Telefon 8888 5686

www.middelfartmusikskole.dk

Talentlinjen