Inspiration for børn og voksne

Musikskolen har særlige tilbud til vuggestuer, børnehaver og dagpleje.

Vores dygtige musikpædagog kommer ud til den enkelte institution med et spændende program "Musik & Bevægelse", der understøtter børnenes udvikling motorisk, sprogligt, personligt og socialt og inspirere de voksne.

 

Holdstørrelsen er en børnehave-/vuggestue (max. 16 børn) med personale og undervisningen omfatter 8 undervisningsgange á 45 minutter.

 

Pris:

3.100  kr. pr. hold (inkl. kørsel) for 8 undervisningsgange.

 

 

Tilmelding:

 Kontakt musikskolen - der udsendes mail ang. tilmelding i april måned.

www.middelfartmusikskole.dk

Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup
Telefon 8888 5686

www.middelfartmusikskole.dk

For daginstitutioner