Trommer og slagtøj fra ca. 3. klasse

Trommer og slagtøj

 

 

Trommer og slagtøj

Trommer og slagtøj hører til samme familie  

 

Undervisningen

1. årselever: soloundervisning 20 minutter pr. uge

1. årselever soloundervisning 25 minutter pr. uge

1. årselever: holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter. Hvis det ikke er muligt at oprette et hold, vil du/I blive tilbudt en plads som 1. års soloelev.

 

Fra 2. år soloundervisning 25 minutter pr. uge.

2. års soloundervisning 30 minutter pr. uge.

 

 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.