Priser

Priser i Musikskolen

Priser 2021/2022


Rytmik for børn og forældre:

 • Sæsonpris: 1.172 kr. - opkræves i september måned.


Instrumentalskolen

Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling sendes til værges eboks. Det kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. års elever

 • 20 minutter pr. uge = 9 rater a' 412 kr. (sæsonpris: 3.708 kr.)
 • 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 490 kr. (sæsonpris: 4.410 kr.)
 • holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 330 kr. (sæsonpris: 2.970 kr.)


Fra 2. år

 • 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 490 kr. (sæsonpris: 4.410 kr.)
 • 30 minutter pr. uge = 9 rater a' 587 kr. (sæsonpris: 5.283 kr. ) 30 minutter anbefales til elever der har gået nogle år til instrumentalundervisning. Tag evt. en snak med din lærer.


Talentelever

 • 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 927 kr. (sæsonpris: 8.343 kr.)


Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Sammenspil og hørelære
Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert). Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

 

 

Udleje af instrumenter

 • 74 kr. pr. rate (sæsonpris: 660 kr.).

Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen i 9 årlige rater. Første gang i september. Man kan beholde det lejede instrument i sommerferien, hvis man er tilmeldt den nye sæson. Forældre må erklære sig indforståede med at have den fulde erstatningspligt, hvis instrumentet beskadiges eller bortkommer.

 

Ved aflevering af musikinstrumentet (på musikskolens kontor) ophører lejeaftalen og betalingen bortfalder fra den efterfølgende måned.

 

Musikskolen udlejer strygeinstrumenter, messing- og træblæserinstrumenter, harmonikaer, samt akustiske guitarer kun i mindre størrelser. (Klaverer kan evt. lejes gennem private klaverfirmaer)

 

Priser 2020/2021

 

Rytmik for børn og forældre: 

 • Sæsonpris: 1.152 kr. - opkræves i september måned.


Instrumentalskolen

Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling sendes til værges eboks. Det kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. års elever

 • 20 minutter pr. uge = 9 rater a' 405 kr. (sæsonpris: 3.645 kr.)
 • 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 481 kr. (sæsonpris: 4.329 kr.)
 • holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 324 kr. (sæsonpris: 2.916 kr.) Hvis det ikke er muligt at oprette et hold vil du blive tilbudt en plads som 1. års soloelev.

 

Fra 2. år

 • 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 481 kr. (sæsonpris: 4.329 kr.)
 • 30 minutter pr. uge = 9 rater a`577 kr. (sæsonpris: 5.193 kr. ) 30 minutter anbefales til elever der har gået nogle år til instrumentalundervisning. Tag evt. en snak med din lærer.

 

Talentelever

 • 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 911 kr. (sæsonpris: 8.199 kr.)

 

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Sammenspil og hørelære

Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert). Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

 


Udleje af instrumenter

73 kr. pr. rate (sæsonpris: 657 kr.).  

Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen i 9 årlige rater. Første gang i september. Man kan beholde det lejede instrument i sommerferien, hvis man er tilmeldt den nye sæson. Forældre må erklære sig indforståede med at have den fulde erstatningspligt, hvis instrumentet beskadiges eller bortkommer.

 

Ved aflevering af musikinstrumentet (på musikskolens kontor) ophører lejeaftalen og betalingen bortfalder fra den efterfølgende måned.

 

Musikskolen udlejer strygeinstrumenter, messing- og træblæserinstrumenter, harmonikaer, samt akustiske guitarer kun i mindre størrelser.  (Klaverer kan evt. lejes gennem private klaverfirmaer)

 

 

Aflysninger og længerevarende sygdom

Aflysninger (instrumentalskolen) Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 10 juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

Længerevarende sygdom (eleven)  Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:

Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart Tlf.: 8888 5686