Optagelsesprocedure 2021/22

Optagelsesprocedure 2021/22

Tilmelding foregår ved at trykke på "Tilmeld" på hjemmesidens øverste højre hjørne. Man vil modtage en mail om at man er registreret. Midt  i juni 2021 modtager man mail, om man er optaget eller er sat på venteliste i Musikskolen.


Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver. Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail

 

Optagelsesprocedure:

Når du har tilmeldt dig sæson 2020/2021 modtager du flg. mails: 

 

Vi udsender mail:  midt i juni 2021 til de elever, som ikke bliver optaget i Musikskolen og dermed sættes på venteliste samt alle elever der er optaget.

 

Vi udsender mail:  sidst i juni 2021 med besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på samt hvilke lærere du får. Samtidig vedhæftes Skole- og Aktivitetsskemaet.

 

Vi udsender mail:  onsdag den 4. august 2021 med skole- og aktivitetsskema som skal besvares senest onsdag den 11. august 2020. Kun til instrumentalelever.


Vi udsender mail:  tirsdagd en 17. august 2021 med undervisningstider. Kun instrumentalelever modtager mail. 

 

Instrumentalskolen har undervisning fra torsdag den 19. august 21. Sammenspilshold startert torsdag den 26. august